Regulamin udziału w konkursie

1. Voucher (e-kod) jest zaproszeniem do kina. Stanowi ciąg cyfr i liter, generowanych przez Spółkę KinAds. Przyznaje się go osobie, która zapisała się na jazdę próbną poprzez wypełnienie formularza kontaktowego https://oferty.citroen.pl/, a następnie odbyła ją Citroenem C5 Aircross Hybrid u dealera.

2. Aby uzyskać e-kod należy zeskanować kod QR znajdujący się na samochodzie Citroen C5 Aircross Hybrid i za jego pomocą przesłać adres email, który był użyty w w/w formularzu kontaktowym. Jeśli adres email się zgadza, e-kod zostanie wysłany na wskazany adres email.

3. Zaproszenie upoważnia jego posiadacza do nieodpłatnego uczestnictwa w jednym seansie, w jednym z kin sieci KinAds.

4. E-kod jest bezgotówkową formą zapłaty za bilet. Jego posiadacz podaje w kasie kina numer e-kodu, w zamian otrzyma bilet. Kod nie zostanie przyjęty, jeśli numer jest nieczytelny lub został wcześniej zrealizowany.

5. E-kod należy zrealizować do 31.12.2021

6. Zaproszenia nie podlegają wymianie, ani zwrotowi.

7. E-kod można zrealizować w kinach KinAds. Lista kin znajduję się tutaj: https://kinads.pl/ekody/.

8. Zapoznaj się z regulaminem wykorzystania e-kodu dostępnym na stronie http://kinads.pl/ekody-regulamin/